Vítejte na našem webu.
Zabýváme se chovem krásného plemene ruských modrých koček, které se kromě elegantního štíhlého vzhledu a neobvyklého stříbrného zabarvení vyznačuje hlavně svou oddaností majiteli a radostí z jeho přítomnosti. V současnosti máme v našem chovu čtyři kočičky a dva kocourky.

Výstavy a vše kolem

Výstavy, posuzování, tituly

    Kočky se na výstavách posuzují podle výstavních plemen a barevných variet. Aby bylo možno zvířata srovnatelných kvalit hodnotit, rozdělují se do různých soutěžních tříd, i podle věku. Každá se dále dělí na kocoury a kočky, každé pohlaví se tedy posuzuje zvlášť. Také kastrovaná zvířata se mohou na výstavách prezentovat, posuzují se v podobných kategoriích a jsou rozdělena podle svého původu pohlaví. V současné době existuje sedmnáct výstavních tříd.
Pro začátek si řekněme, jaké kočky vůbec nesmí na výstavu. Na výstavách SCHK je zakázáno vystavovat:
 • plemeno skotská klapouchá
 • plemeno munchkin

Ze soutěže jsou vyloučeny:
 • agresivní kočky, pokud nejsou dva stevardi schopni kočku vyjmout z klece; pokud je kočka agresivní na třech výstavách může národní svaz nebo klub tuto kočku vyloučit s konečnou platností ze všech výstav
 • monorchidní kocouři nebo kocouři s jinou anomálií varlat; toto pravidlo neplatí pro kocoury mladší 10 měsíců. V případě sporu rozhoduje s konečnou platností veterinární lékař na výstavě
 • dopované kočky (jimž byly podány utišující prostředky nebo látky zvětšující oční pupily či sedativa), v případě sporu rozhoduje s konečnou platností veterinární lékař na výstavě
 • kočky, které byly podrobeny kosmetickým zásahům, např. barvení, barevný přeliv nebo kočky příliš silně napudrované
 • kočky, kterým byly odstraněny (amputovány) drápky
 • kočky vyznačující se nápadně špatným zdravotním stavem, s konečnou platností rozhoduje veterinární lékař na výstavě
 • nedostatečně čisté kočky, např. špinavé uši, přítomnost parazitů
 • kočky s poly- nebo oligodaktylií (více či méně prstů)
 • kočky, které neprošly vstupní veterinární kontrolou, nebo kočky, u nichž bylo v průběhu výstavy zjištěno onemocnění, tyto kočky musí být okamžitě umístěny do karantény
 • kočky trpasličího vzrůstu
 • slepé kočky
 • šilhající kočky
 • kočky s bílými skvrnami, jež nejsou povoleny standardem
 • kočky se znatelnou kýlou


Rozdělení koček na výstavě

Toto dělení je pro vystavovatele velmi důležité, proto si tučně vyznačené pojmy dobře pamatujte!
Dělení do skupin - Základním rozdělením koček je do čtyř skupin označených římskými číslicemi a to podle plemene:

 • Skupina I (perské a exotické) - EXO, PER
 • Skupina II (polodlouhosrsté) - ACL, ACS, MCO, NFO, RAG, SIB, SBI, TUA, TUV
 • Skupina III (krátkosrsté a somálské) - ABY, BEN, BRI, BML, BUR, CHA, CRX, CYM, DRX, EUR, GRX, JBT, KOR, KBL, KBS, KOR, MAN, OCI, RUS, SNO, SOM, SOK, SPH
 • Skupina IV (siamské a orientální) - BAL, ORL, ORS, SIA, SYL, SYS


Kočky domácí nepatří do žádné skupiny a posuzují se zvlášť

Dělení do tříd - Každá kočka je na výstavě zařazena do třídy, těch je celkem 17. Kočky se do tříd dělí dle věku, dle toho zda jde o zvíře kastrované či nikoliv, dle získaných titulů, a dle dalších speciálních parametrů, které si vysvětlíme dále.
 1. Třída Evropských Šampionů
 2. Třída Evropských Premiorů
 3. Třída Grand Interšampionů
 4. Třída Grand Interpremiorů
 5. Třída Interšampionů
 6. Třída Interpremiorů
 7. Třída Šampionů
 8. Třída Premiorů
 9. Třída otevřená
 10. Třída kastrátů
 11. Třída koťat 6-10 měsíců
 12. Třída koťat 3-6 měsíců
 13. a - Třída noviců
 14. b - Třída kontrolní
 15. c - Třída ověřovací
 16. Třída domácích koček
 17. Třída mimo soutěž
 18. Třída vrhů
 19. Třída veteránů


Dělení dle pohlaví - U posuzování se bere v úvahu pohlaví zvířete, označují se takto:
0,1 - kočka
1,0 - kocour
Dělení na kastrované a nekastrované kočky - Kastráti obou pohlaví soutěží jen mezi sebou, stejně tak nekastrovaná zvířata.

Systém výstavy
Posuzování - Probíhá od začátku výstavy. Posuzovatelé hodnotí přidělené kočky, udělují jim známky a certifikáty a nominují kočky do soutěže Best in Show.
Soutež Best in Show - Probíhá po skončení posuzování. Posuzovatelé hodnotí nominované kočky a vybírají mezi nimi vítěze celé výstavy. Podrobnosti se dovíte dále.
Ocenění, které kočka může na výstavě získat:
Nyní, když víte jak se kočky na výstavě dělí a jaký je systém výstavy, dostáváme se k tomu, co vlastně může kočka na výstavě získat.
Známka - Získává se při posuzování a dostává ji každá kočka. Posuzovatel zapisuje známku na konec posudku.
O známku soutěží mezi sebou kočky:
stejného plemene a barvy nebo skupiny barev
stejného pohlaví
stejné třídy
Známky jsou:
V (Ex) - výborná
VD - velmi dobrá
D - dobrá
Obvykle získá více koček stejnou známku, pak posuzovatel určuje ještě pořadí, nejlepší kočka získává známku V1 (Ex1), druhá nejlepší V2 (Ex2) a tak dále. Stejně pak u známek VD a D (VD1, VD2, D1, D2…)

Certifikáty - Každá kočka ze tříd 3-10, která získá známku V1 má nárok na udělení certifikátu (dle své třídy). Posuzovatel může certifikát udělit, ale také nemusí. Certifikát zapisuje posuzovatel ke známce na posudek, pokud certifikát neudělí, zapíše ke známce "bez certifikátu" (též "ohne").

Certifikáty pro chovné kočky:
třída 9 - CAC
třída 7 - CACIB
třída 5 - CAGCIB
třída 3 - CACE

Certifikáty pro kastráty:
třída 10 - CAP
třída 8 - CAPIB
třída 6 - CAGPIB
třída 4 - CAPE

Příslušný počet certifikátů z jednotlivých výstav je důležitý pro udělení titulů ve třídách, vysvětlíme si podrobněji dále.

Certifikát nemohou získat kočky s následujícími vadami:
jakékoliv deformace ocasu ( s výjimkou kastrátů)
předkus nebo podkus větší než 2 milimetry
křivá čelist
tendence k šilhání
poranění oka (např. onemocnění rohovky)
překrmené nebo podvyživené kočky
anomálie jako promáčkliny, výstupky nebo rozštěpení lebky a všechny anomálie lebky, jež mají za následek asymetrický obličej nebo hlavu
deformace hrudního koše vč. plochého hrudníku, odchylný tvar hrudních kostí (sternum, xiphisternum) jakákoli zjevná deformace páteře a jakákoliv zjevná slabost zadní části těla
trvale visící jazyk z tlamy nebo vyčnívající zuby uřezané zuby (vylučuje známku výborná)
abnormální velikost a tvar očí a očních víček

BIV - Ocenění BIV (Best in variety, též Rassesieger) neboli "Nejlepší v barvě" se uděluje u posuzování a to pouze pokud má posuzovatel ve svém seznamu minimálně tři nekastrovaná zvířata daného plemene a barevné variety (včetně koťat). Dospělé kočky a kocouři tedy soutěží dohromady a to i s koťaty. Pokud je koček více, může posuzovatel udělit titul BIV zvláště pro dospělé jedince (musí být minimálně 3) a zvláště pro koťata (také musí být minimálně 3 zvířata), případně ještě zvláště pro koťata ze třídy 11 (6-10 měsíců) a koťata ze třídy 12 (3-6 měsíců), opět platí podmínka minimálně tří zvířat. Kočka která nezískala známku V1 nemůže získat ocenění BIV.

BIS, BOS a BOB - Ocenění BIS (Best in show) pro "Nejlepší zvíře skupiny", BOS (Best opposite sex) pro "Nejlepší zvíře opačného pohlaví" a BOB (Best of Best) "Nejlepší zvíře výstavy" se udělují v soutěži Best in show. Ocenění BIS a BOS se udělují pro každou skupinu (I-IV) zvlášť a to takto:

BIS a BOS - O ocenění BIS a BOS spolu soutěží nejlepší kočka a kocour dané skupiny. Vítěz získává ocenění BIS, poražený BOS. Držitelé BIS soutěží o ocenění BOB.
BIS a BOS kastrat - O ocenění BIS kastrát a BOS kastrát soutěží nejlepší kastrovaná kočka a nejlepší kastrovaný kocour dané skupiny. Vítěz získává ocenění BIS kastrat, poražený BOB kastrat.
BIS 6-10 - O ocenění BIS 6-10 soutěží koťata dané skupiny ve věku 6-10 měsíců (třída 11)
BIS 3-6 - O ocenění BIS 3-6 soutěží koťata dané skupiny ve věku 3-6 měsíců (třída 12)

BOB - O ocenění BOB soutěží dospělí nekastrovaní držitelé BIS z jednotlivých skupin I-IV. Posuzovatelé určují pořadí BOB I, BOB II, BOB III, BOB IV.

Jak se vybírají nejlepší kocour a kočka skupiny a o podrobnostech celé soutěže Best in Show si povíme dále. Upozorňujeme, že na některých výstavách se tituly BOS a BOB nemusí udělovat, oceněno je pouze zvíře BIS. Všechna ocenění BIV, BIS, BOS a BOB se zapisují na posudek a diplom.
Ocenění pro kočky neuznaných barevných variet a neuznaných plemen
Na tomto místě se krátce zmíníme o oceněních pro kočky neuznaných barevných variet a neuznaných plemen. Kočky neuznané barevné variety nemohou získat certifikát, ale mohou být ohodnoceny známkami V (výborná), VD (velmi dobrá), D (dobrá) s pořadím. Získáním známky Výborná mají zaručenu chovnost na 2 roky. V BIS mohou soutěžit pouze o ocenění Vítěz neuznané barevné variety. Kočky neuznaného plemene se označují jako XSH (krátkosrsté) nebo XLH (dlouhosrsté) a oceňují se známkami I, II, III.... . Neúčastní se BIS, ale mohou mezi sebou soutěžit o titul Vítěz neuznaného plemene.